មួយបទដែលទើបតែបង្ហោះនៅលើផេក Klahan9 នេះពិតជាចាក់ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់

ពេលនេះក្រុមការងាររបស់ Knongsrok.com លើយកចំរៀងមួយបទដែលទើបតែបង្ហោះក្នុងផេក Klahan9 យកមកចែកជួនមិត្តៗយុវវ័យសណ្តាប់ហើយពិចារណាថាតើត្រូវនឹងខ្សែរជីវិតរបស់យើងប៉ុន្មានភាគរយ?

មួយវិញទៀតគឺពិតខ្លាំងណាស់យើងត្រូវស្រឡាញ់នូវអ្វីៗដែលយើងមាន ព្រោះការចង់បានរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេ។

យ៉ាងណាម៉ិញបើតាមដែលខ្ញុំបាទបានស្ដាប់នូវបទចំរៀងមួយបទនេះត្រូវនឹងអារម្មណ៍របស់មនុស្សជាច្រើន៕

ប្រភពចំរៀងពីហ្វេសប៊ុកផេក៖ Klahan9
ប្រភពរូបភាពពីក្នុងចំរៀង

ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនូវអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ! ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនូវអ្វីដែលខ្ញុំមាន!
អ្នកណាសប្បាយចិត្តនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើខ្លះ? Let’s share if you do!

ចូលមើលកម្មវិធីពេញ៖ https://www.youtube.com/watch?v=RYCvJbkxWik&feature=youtu.be
បទ៖ រស់ជាយើង
ច្រៀងដោយ៖ ជុង សៀវភីន (Peace Chong)
#PeaceChong #909Show #Klahan9

Loading...

Leave a Comment