បុរសម្នាក់នេះបាននិយាយពីរឿងឪពុករបស់គាត់វៃគាត់កាលពីក្មេងហើយធ្វើឱ្យមនុស្សទាំងអស់នេះអស់សំណើចយ៉ាងខ្លាំង(មានវីដេអូ)

នៅក្នុងទ្វីបអាសីុយើងរបៀបនៃការចិញ្ចឹមកូនមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ។ ហើយបុរសជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់នេះបានយករឿងរបស់ឪពុកគាត់វៃគាត់កាលពីក្មេងមកនិយាយជារឿងកំប្លែង។ មានមនុស្សជាច្រើនមានការពេញចេញនូវការនិយាយរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែពួកគេបានជួបស្ថានភាពដូចបុរស់ម្នាក់នេះដែរ។

គាត់ក៏បាននិយាយនៅពេលដែលឪពុកគាត់ចង់វាយគាត់ហើយប្រើឱ្យគាត់ទៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយគាត់មិនយល់ពីគោលបំណងរបស់ប៉ារបស់គាត់ឡើយ។​

បុរស់ម្នាក់នេះពូកែនិយាយកំប្លែងខ្លាំងណាស់

របៀបនិយាយកំប្លែងរបស់គាត់ពិតជាទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់យើងណាស់

និយាយទៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយយើងគ្រប់គ្នាស្ទើរតែធ្លាប់ជួប

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

Loading...

Leave a Comment