ដោយសារតែលោកប៉ាម្នាក់នេះមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនទៅទិញប្រដាប់ដាក់ឱ្យកូនដើរគាត់ក៏បានធ្វើវាដោយខ្លួនឯង (មានវីដេអូ)

តម្រូវការដំបូងរបស់ក្មេងដែលរៀនដើរដំបូងនោះគឺរបស់សម្រាប់តោងដើម្បីរៀនដើរ។ អ្នកដឹងហើយថារបស់ក្មេងលេងនិងរបស់ផ្សេងៗត្រូវការចំណាយលុយច្រើនខ្លាំងណាស់។

លោកប៉ាម្នាក់នេះនៅពេលដែលឃើញកូនចង់រៀនដើរហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានឱ្យគាត់ទៅទិញនៅហាងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ ៨០ដុល្លា។

ក្រោយមកគាត់ក៏បាននឹងឃើញគំនិតក្នុងការធ្វើវាដោយខ្លួនឯងដែលវាចំណាយតិចជាងរបស់ក្នុងហាង

កូនប្រុសរបស់គាត់ពិតជាមានការពេញចិត្តជាមួយរបស់លេងនេះខ្លាំងណាស់

គាត់បានធ្វើវាចេញពីចិត្តនិងស្រស់ស្អាត។ មុនដំបូងប្រពន្ធរបស់មិនមានការពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនោះទេ។ ក្រោយពេលបានឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ប្រើវាបានគាត់ក៏មានការពេញវិញ។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES

Loading...

Leave a Comment