សិល្បៈក្នុងការច្នៃប្រឌិតដាក់រូបលើកាហ្វេទាំងនេះពិតជាស្អាតៗខ្លាំងណាស់ មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយ (មានវីដេអូ)

សិល្បៈរូបភាពនៅលើកាហ្វេពិតជាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់។ ហើយវិធីក្នុងការធ្វើរូបទាំងអស់នេះមិនមែនជាភាពងាយស្រួលនោះទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកឆុងកាហ្វេទាំងអស់នេះអាចធ្វើវាបានយ៉ាងជំនាញ ហើយមើលទៅគេធ្វើពិតជាមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់។

មិនមានមនុស្សច្រើននោះទេដែលអាចធ្វើរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះបាន។ ចង់ដឹងថាគេធ្វើវាដោយវិធីណាទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES 

Loading...

4 Comments

Leave a Comment