អរគុណ ABA ធ្វើឱ្យគូស្នេហ៍ថ្មីរវាង CO vs CSA បើកគណនីបេះដូង រហូតសាងស្នេហាច្បាស់លាស់រួមគ្នា

មនុស្សពីរនាក់ ស្រលាញ់គ្នាអាស្រ័យទៅលើនិស្ស័យ  ដែលបានជួបគ្នា  ស្គាល់គ្នា ​ទើបអាចវិវឌ្ឍន៍ក្លាយជាចំណងស្នេហា។ ​យ៉ាងណាមិញ  មនុស្ស២នាក់ដែលបានជួបគ្នា  ច្បាស់ណាស់ថាអាចផ្តើមពីចំណងមិត្តភាព ​ការណែនាំឱ្យស្គាល់គ្នាពីមិត្តភក្តិ ​គ្រួសារ ​ឬស្គាល់គ្នាដោយសារតែការធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ថាបាន។

ជាក់ស្តែងគូស្នេហ៍ធ្វើការផ្នែកធនាគារមួយគូទៀតហើយ បានវេញចំណងស្នេហារួមគ្នា ដោយពួកគេជាបុគ្គលិក CO និង  CSA នៅធនាគារ ​ABA  ពេលនេះក្លាយជាចំណងស្នេហាច្បាស់លាស់់គួរឱ្យសរសើរមែនទែន។

97367738_1599750930202507_1944352650044637184_n
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
97057663_1599750953535838_7191035581592240128_n
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុក Bong Nha Kpc បានបង្ហោះរូបភាពស្វីតៗនៅក្នុងឯកសណ្ឋានបុគ្គលិក ​ABA  និងរៀបរាប់ដែរថា៖ « សូមបេីកគណនីបេះដូង​(CO vs CSA) Thank you ABA Bank »៕

S 5y8u98u9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96759756_1599750996869167_4197515673464733696_o
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96529976_1599305880247012_4556318207740215296_o
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96478668_1599750883535845_2290808093941956608_n
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96363167_1599306056913661_2223338194991054848_o
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96360706_1599305956913671_1789145064681766912_o
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96174618_1599750910202509_7721928470346858496_n
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
96147969_1599305580247042_6554924996337074176_n
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
95945569_1599305993580334_2934173819557904384_o
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Loading...

Leave a Comment