ពុទ្ធោ! ស្លាប់មួយគ្រួសារ ដោយសារយកស្លឹកចេកទ្រាប់បាយ ព្រោះមាន…

នេះជាការចែករំលែកមួយដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងទាំងអស់ ដែលនិយមប្រើប្រាស់ស្លឹកចេកដើម្បីខ្ចប់​ ឬទ្រាប់ចំណីអាហារសម្រាប់បរិភោគ…មុនហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយចំណីអាហារសូមមេត្តាលាងសម្អាតអោយបានស្អាតជាមុនសិន ព្រោះមានគ្រួសារមួយបានស្លាប់ដោយសារស្លឹកចេកទ្រាប់អាហារដែលមានមេរោគមកពីសត្វប្រចៀវដែលទុំនៅលើស្លឹកចេកហើយយើងមិនអាចមើលពីមេរោគនោះឡើយ។

Loading...

Leave a Comment