មូលហេតុដ៏ធំមួយនេះដែលអ្នកមិនគួរដាក់ជើងនៅលើតាបឡូរថយន្ដរបស់អ្នកឡើយ (មានវីដេអូ)

ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសយើង ហើយឃើញហើយថាគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយ។ ហើយអត្ថបទមួយនេះបង្ហាញប្រាប់អ្នកអំពីការការពារខ្លួនរបស់អ្នកកុំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។

អ្នកមិនគួរដាក់ជើងរបស់នៅលើតាបឡូឡានឡើយដោយសារតែនៅពេលដេលរថយន្ដរបស់ទៅបុកជាមួយនឹងអ្វីមួយវាធ្វើឱ្យផ្ទុះពោងការពារសុវត្តិភាព។ នៅពេលដែលពោងវាផ្ទុះវាបាញ់ខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារមិនឱ្យបោកក្បាលជាមួយតាបឡូ។

នេះជាកន្លែងពិសោធន៍ការជញ្ជាំងនេះ

នៅពេលជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលពោងផ្ទុះ

វាពិតជាអាចធ្វើឱ្យជើងរបស់យើងបាក់ប្រសិនបើយើងមិនបានដឹងពីគ្រោះថ្នាក់របស់វា។

ដូច្នេះមុននឹងអ្នកធ្វើអ្វីមួយសូមគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់វារបស់ ហើយត្រូវចេះការពារខ្លួនកុំឱ្យជួបគ្រោះថ្នាក់។

ទស្សនាវីដេអូពិសោធន៍ផ្សេងទៀត

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES 

Loading...

Leave a Comment