អ្នកនឹងភ្ញាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមើលរូបភាពដែលបង្ហាញពីសង្គមយើងសព្វថ្ងៃ ហើយវាត្រឹមត្រូវរហូតដល់ ៩៩ភាគរយ

លោក Pawel Kuczynski ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាអ្នកសិល្បៈគំនូរជីវចលដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ ហើយគាត់បានបង្ហាញពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដូចជាការញៀនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច អំពើហឹង្សានិងនយោបាយ។ លោក Pawel បង្កើតស្នាដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹងពណ៌ទឹកនិងដីស។

ហើយចង់ដឹងថារូបភាពទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមរបស់យើងយ៉ាងណានោះទស្សនាជាមួយគ្នា៖

១. ទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវ

 ២. អ្នកដែលមិនយល់ពីគោលបណងពិតប្រាកដ ៣. ដើរទិញឥវ៉ាន់ ៤. ការវះកាត់ ៥. នេះជាអ្វីីដែលមនុស្សធ្វើមុនគេនៅពេលព្រឹក ៦. អ្នកធ្វើសួនទីជម្រក

៧. ស្នេហា៨. VR

១០. ទីជម្រក

១១. ពេលវិលា

១២. ការចេះធ្វើអ្វីខុសគេហើយវាអាចល្អប្រសើរ

១៣. ទូរ ATM

១៤. សម្ដីជាអន្ទាក់

 ១៥. សែលហ្វី ១៦. ការគ្រប់គ្រង (ច្បាប់និងយុត្តិធម៌) ១៧. ការស្រមើស្រមៃ ១៨. មនុស្សញៀនជាមួយអីុនធើណែត ១៩. ការបោះឆ្នោត

២០. ថ្ងៃលិច

២១. កន្លែងញ៉ាំអាហារពេលយប់

 ២២. ពត៌មានទាត់ហេតុការណ៍ ២៣. ការប្រើមនុស្ស ២៤. សត្វសម័យនេះ ២៥. គូរប្រគួត(គេមានអាវុធ រីឯមនុស្សម្នាក់ទៀតមានបណ្ដាញសង្គម)

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide

Loading...

Leave a Comment