ជួយស៊ែរផងដូចខ្វះកន្លែងខ្លាំងណាស់ចឹង!!!លេងឡើងឋានសួគ៌ក្នុងទឹកម៉ងត្រូវគេលួចថតបានមាន(មានវីដេអូ)

ជួយស៊ែរផងដូចខ្វះកន្លែងខ្លាំងណាស់ចឹង!!!លេងឡើងឋានសួរក្នុងទឹងម៉ងមាន (Video)

សង្សាមួយគូរបានឡើងឋានសួរក្នុងទឹកម៉ង មិនចេះខ្មើសគេ ត្រូវបានគេលួចថតបាន!!!

ដូចចង់ខុសរឿងចឹងលោកអើយលោក!!!

ក៏ខ្វះលុយដេកផ្ទះសំណាក់ខ្លាំង អាស្រីនោះក៏ទៅរួចដែរ!!!

មើលvideo ទាំងអស់គ្នា!!!

Loading...

Leave a Comment