ថោកទាបមែន!! យកប្ដីគេមធ្យម ងំ​ផ្ញើរូបឌឺប្រពន្ធគេទៀត ពិតជា…

ប្រិយមិត្តច្បាស់ដឹងចិត្តស្រាប់ហើយចំពោះទឹកចិត្តនារីដែលជាប្រពន្ធត្រូបប្តីលួចមានស្រីរហូត ជាពិសេសមួយរយៈមកនេះ។ មានប្រពន្ធកូនហើយនូវឆ្លៀតរកក្រៅទៀត ហើយទង្វើបែបនេះផងដែរ ក៏ធ្វើអោយគ្រួសារបែកបាក់ឈ្លោះគ្នាបែកផ្សែងតែម្តង។
ជាក់ស្តែង មានគណនីមួយឈ្មោះ អាមុំកំពត បានបង្ហោះរូបប្តីនិងស្រីរបស់ប្តីដែរដេកជាមួយគ្នាហើយសរសេរថា​ «ដឹងថាបាបកម្មអត់ណឹងកូនគេនៅតូចៗ មុខប៉ុណ្ណឹងដែររកប្តីមិនបានចេះពង្រាត់ឪចេញពីកូន កម្មពារណាស់នាងនៅថតរូបផ្ញើរអោយប្រពន្ធគេមើលទៀត»

ប្រភព DARAFB

Loading...

Leave a Comment