លុយចំនួន 205 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប៉ូលីសរឹបអូសពីស្តេចលក់គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសម៉ិកស៊ិកកូ !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព  acidcow.com

Loading...

Leave a Comment