សប្ដាហ៍ថ្មី! អ្នកកើតក្នុងថ្ងៃទាំង ៣​​​ សំណាងខ្លាំងក្នុងរឿងលុយកាក់

ហោរាសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សប្តាហ៍ថ្មីនេះ បានរកឃើញការទស្សន៍ទាយអំពីថ្ងៃកំណើតមួយចំនួន ដែលមានឱកាសដ៏ធំបំផុតក្នុងការរកលុយ។

១. អ្នកកើតក្នុងថ្ងៃពុធ

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ វាជាពេលដែលអ្នករកលុយបានច្រើនបំផុត។ អាច​និយាយ​បាន​ថា អ្នកនឹងមានឱកាសរកលុយបានកាន់តែច្រើន។ មិនយូរប៉ុន្មាន អ្នកនឹងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែម។ បន្ថែមពីលើការងារធម្មតា ដែលបានធ្វើរួចហើយ អ្នក​ក៏​មាន​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដើម្បី​រក​ប្រាក់​បន្ថែម​ពី​ការងារ​ខាង​ក្រៅ​ដែល​អ្នក​ធ្វើ។

1

២. អ្នកកើតនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ គឺជាពេលដែលអ្នកមានប្រាក់ចំណូលច្រើននៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែមានរឿងដែលត្រូវខ្ជះខ្ជាយលុយច្រើនផងដែរ។ អាច​និយាយ​បាន​ថា ​មិន​ថា​រក​បាន​ប៉ុន្មាន​ ក៏ចាយមិនសល់ដែរ។ ព្យាយាមគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់លុយឱ្យបានល្អ។ មុនពេលដែលអ្នកមិនអាចបង្វិលលុយរបស់អ្នក។

2

៣. អ្នកកើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យ

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ អាចត្រូវបានគេហៅថា ប្រាក់ដែលចូលមកច្រើនបំផុត។ អ្នក​មាន​កម្រិត​ចំណូល​ខ្ពស់​ជាង​ពេល​មុន​។ អ្នកកាន់តែឧស្សាហ៍ព្យាយាម អ្នកនឹងអាចរកលុយតាមដែលអ្នកចង់បាន។ សម្រាប់​អ្នក​ណា​ដែល​សង្ឃឹម​លើ​សំណាង​ មិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនឹងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីទទួលបានលាភសំណាងពីអ្នកជិតស្និទ្ធ៕

សូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អ លុយកាក់ហូរចូលតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នក!