ស្រីៗត្រូវចាំថា បុរសដែលស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដនឹងមិននិយាយប្រយោគទាំង ៤ នេះតាមអំពើចិត្តឡើយ!

ក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីអ្នកណាក៏ចង់បានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញនៅក្នុងកែវភ្នែកមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ដែរ។ មិនថាអ្នកពិតជាស្រស់ស្អាតឬអត់ទេនៅក្នុងភ្នែកបុរសប៉ុន្តែអ្នកនៅតែស្រស់ស្អាតបំផុត។ ជាពិសេសស្រីៗត្រូវស្វែងយល់ថា ប្រសិនបើបុរសណាដែលស្រលាញ់អ្នកពិតប្រាកដគេនិងមិនហ៊ាននិយាយពាក្យដូចខាងក្រោមនេះទេ៖

១.វាមិនមែនជាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទេ

បុរសម្នាក់ដែលជាស្រឡាញ់ពិតនឹងមិនហ៊ាននិយាយពាក្យបែបនេះទេ។ ដោយសារតែពួកគេទាំងពីរជាកម្មសិទ្ធិរបស់គ្នារួចទៅហើយអាជីវកម្មរបស់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរនិងផ្លាស់ប្តូរគ្នារវាងភាគីទាំងពីរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងព្រងើយកន្តើយដាក់អ្នកព្រោះគិតថាអ្នកមានផ្លូវហើយទើបទុកអ្នកចោល។ យ៉ាងណាមិញ ប្រសិនបើបុរសបង្ហាញសញ្ញាទាំងនេះដាក់អ្នក នោះមានន័យថា គាត់ពិតជាមិនស្រឡាញ់អ្នកទេសូម្បីតែនៅពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នកគាត់ក៏ធ្វើរឿងដែលមិនអាចលើកលែងបានដែរ។

២.តាមពិតអ្នកមិនស្អាតទេ

មានសុភាសិតមួយពោលថា៖ «ភាពស្រស់ស្អាតមិនស្ថិតនៅមុខទេ ភាពស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅក្នុងកែវភ្នែករបស់អ្នកមើល»។ ក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីអ្នកណាក៏ចង់បានភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញនៅក្នុងកែវភ្នែកមនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់ដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើបុរសម្នាក់និយាយថា អ្នកមិនស្អាតដោយពាក្យមើលងាយអ្នក។ វាហាក់ដូចជាគាត់គ្រាន់តែមើលឃើញអ្នកជាមនុស្សបណ្តោះអាសន្នឬពេលខ្លះចង់បែកគ្នាដូច្នេះគាត់ក៏រកវិធីធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់ដើម្បីនិយាយលាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។


៣.ខ្ញុំចង់គិតអ្វីក៏ដោយជារឿងរបស់ខ្ញុំ

នៅពេលបុរសម្នាក់និយាយប្រយោគនេះជាធម្មតាគាត់ប្រាកដជាបានធ្វើអ្វីដែអាក្រក់លើអ្នកហើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនអាចពន្យល់ពីចំណុចសំខាន់ៗដល់អ្នកបានទេ ហើយប្រសិនបើបុរសម្នាក់នេះពិតជាស្រឡាញ់អ្នកមែន ទោះបីជាគាត់ធ្វើខុសអ្នីក៏ដោយគាត់នឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសារភាពហើយព្យាយាមកែវាឲ្យល្អជាងមុន។ ដូច្នេះបើបុរសដែលនិយាយប្រយោគខាងលើនេះបង្ហាញថាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកមិនខ្វល់ពីគំនិតរបស់អ្នកឡើយ។

៤.ខ្ញុំរវល់ណាស់ដូច្នេះកុំធ្វើឱ្យខ្ញុំមើលថែអ្នក

ប្រសិនបើបុរសពិតជារវល់មែនប្រាកដណាសគាត់នឹងពន្យល់ពីមូលហេតុដែលគាត់រវល់ជាជាងនិយាយថា គាត់មិនចាប់អារម្មណ៍អ្នក។ បុរសម្នាក់ដែលពិតជាស្រឡាញ់ ប្រសិនបើគាត់មិនអាចចំណាយពេលជាមួយអ្នកនោះគាត់ប្រាកដជាសោកស្តាយនិងមានកំហុសជាធំ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើបុរសនោះមិនស្រឡាញ់អ្នកទេគាត់គិតថានេះគឺជារឿងធម្មតាទាំងស្រុង៕

ប្រភព៖ បរទេស

ដោយ៖ សុភាព