កំពូលប្រទេសទាំង ៥ ដែលផលិតសំរាមច្រើនជាងគេបំផុត នៅលើពិភពលោក

ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកបន្តបង្កើតកាកសំណល់យ៉ាងច្រើន នៅពេលដែលចំនួនប្រជាជនរបស់ពួកគេកើនឡើង ហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេកាន់តែរីកធំ។ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2022 ធនាគារពិភពលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថា ការបង្កើតកាកសំណល់នឹងកើនឡើងដល់ទៅ 70% ពោលគឺ ពី 2.01 ពាន់លានតោនដល់ 3.40 ពាន់លាននៅឆ្នាំ 2050។

បរិមាណកាកសំណល់ដែលបង្កើតដោយអ្នករស់នៅទីក្រុងក្នុងឆ្នាំ 2016 ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា បានកើនឡើងទ្វេដងដល់ 1.2 គីឡូក្រាមក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ពី 0.64 គីឡូក្រាមក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃកាលពី 10 ឆ្នាំមុន។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ នេះស្មើនឹង 1.3 ពាន់លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ 2016 ធៀបនឹងប្រហែល 680 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន។

ការបង្កើតកាកសំណល់ និងការកើនឡើងចំនួនប្រជាជន

៦

ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថា សំណល់រឹងក្រុង (MSW) ចំនួន 3.40 ពាន់លានតោននឹងត្រូវបានផលិតនៅឆ្នាំ 2050។ ប្រសិនបើការព្យាករណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកត្រឹមត្រូវនោះ ការបង្កើតកាកសំណល់នឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលើសពីកំណើនប្រជាជននៅឆ្នាំ 2050 ច្រើនជាងពីរដង។

នេះគឺជាប្រទេសចំនួន 5 នៅលើពិភពលោក ដែលផលិតកាកសំណល់ច្រើនជាងគេ បើយោងតាមទិន្នន័យសកល "What a Waste" របស់ធនាគារពិភពលោក ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2018។ តួលេខទាំងនេះត្រូវបានគណនាដោយការរួមបញ្ចូលកាកសំណល់ពិសេស និងសំណល់រឹងក្រុងធម្មតាក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ ផលិតដោយប្រទេសនីមួយៗ។

តួលេខសំណល់សរុប គឺជាផលបូកនៃកាកសំណល់ទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ ដែលទិន្នន័យមាននៅក្នុងប្រភេទពិសេសនៃសំណល់កសិកម្ម សំណង់ និងការកម្ទេចចោល សំណល់អេឡិកត្រូនិក សំណល់គ្រោះថ្នាក់ សំណល់ឧស្សាហកម្ម សំណល់វេជ្ជសាស្ត្រ និងសំណល់ក្រុងសរុបកាកសំណល់ (MSW) ។

1. ប្រទេសកាណាដា ( Canada )

1

ការប៉ាន់ប្រមាណនៃការបង្កើតកាកសំណល់សរុបរបស់ប្រទេសកាណាដា គឺធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល។ វាមានកាកសំណល់សរុបប្រចាំឆ្នាំប៉ាន់ស្មានគឺ 1,325,480,289 តោន។ ដោយគិតគូរពីប្រជាជនកាណាដាចំនួន 36.7 លាននាក់ នោះជាកាកសំណល់ប្រចាំឆ្នាំប៉ាន់ស្មានក្នុងមនុស្សម្នាក់ 36.1 តោន។

2. ប៊ុលហ្គារី ( Bulgaria )

2

ខណៈពេលដែលប្រទេសប៊ុលហ្គារីមានប្រជាជនប្រមាណ 7 លាននាក់ វាបង្កើតសំរាមច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាង 325 លាននាក់។ ការប៉ាន់ប្រមាណនៃកាកសំណល់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ នៅក្នុងប្រទេសប៊ុលហ្គារីគឺ 26.7 តោន ហើយចំនួនកាកសំណល់សរុបប្រចាំឆ្នាំប៉ាន់ស្មានគឺ 189,141,945 តោន។


អាជីវកម្មសំណង់ដ៏ធំរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារី គឺជាអ្នកបង្កើតកាកសំណល់ចម្បងរបស់ប្រទេស ឧស្សាហកម្មតែមួយគត់ផលិតកាកសំណល់ 172 លានតោន។ រវាងឆ្នាំ 2010 និង 2016 ការសាងសង់អចលនទ្រព្យមានការកើនឡើង 16.4% នៅក្នុងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេស។

3. សហរដ្ឋអាមេរិក ( United States )

៣

សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី 3 នៃបណ្តាប្រទេសទាំងអស់ ហើយវាបានផលិតកាកសំណល់ក្រុងច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក ៖ 258 លានតោននៃ MSW ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក គឺប្រទេសចិន ផ្ទុយទៅវិញ បង្កើតបាន 210 លានតោននៃ MSW ក្នុងឆ្នាំ 2017 ។

ការបង្កើតកាកសំណល់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនអាមេរិក បានកើនឡើងពី 4.5 ផោនក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ 2017 ដល់ 4.9 ផោនក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ 2018 ។ ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដែលបន្ថែមរហូតដល់ប្រហែល 0.8 តោន សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ប្រចាំឆ្នាំ។

4. អេស្តូនី ( Estonia )

៤

សំណល់ប្រចាំឆ្នាំប៉ាន់ស្មានរបស់អេស្តូនីក្នុងមនុស្សម្នាក់គឺ 23.5 តោន ហើយចំនួនកាកសំណល់ប្រចាំឆ្នាំ ប៉ាន់ស្មានរបស់វាគឺ 30,912,409 តោន។ ប្រទេសនេះបង្កើតបានច្រើនជាង 35 ដងនៃកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់ ជាមធ្យមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ដោយស្ទើរតែទាំងអស់បានមកពីវិស័យរ៉ែប្រេង។ ជិតមួយភាគបីនៃសំរាមជិត 31 លានតោនរបស់ប្រទេស គឺជាកាកសំណល់គ្រោះថ្នាក់. គួរបញ្ជាក់ថា ប្រជាជនអេស្តូនីមានប្រហែល 1,3 លាននាក់។

5. ប្រទេសហ្វាំងឡង់ ( Finland )

៥

ប្រជាជនហ្វាំងឡង់មានចំនួន 5,5 លាននាក់។ ការប៉ាន់ប្រមាណនៃកាកសំណល់ប្រចាំឆ្នាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗគឺ 16.6 តោន ហើយការប៉ាន់ប្រមាណនៃសំណល់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសគឺ 91,698,449 តោនក្នុងឆ្នាំ 2017។ ហ្វាំងឡង់ គឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក។

វិស័យលំនៅឋានបានជួបប្រទះនូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើន ជាលទ្ធផលនៃអត្រាកម្ចីទិញផ្ទះទាប និងការរីកលូតលាស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង។ តម្រូវការកើនឡើងសម្រាប់អគារថ្មី ជាពិសេសអាផាតមិនតូចៗបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងទាំងនេះ៕

ប្រភព ៖ investopedia / Knongsrok