“ลุงต้อย” ชาวนาหัวใจแกร่ง สร้างฝายใช้กังหันดึงน้ำจากลำห้วยเข้านาโดยไม่ใช้ไฟฟ้า (ชมคลิป)

ชาวนาไทยสู้ชีวิตหัวใจไม่เคยแพ้ เปิดชีวิต “ลุงต้อย” ชายชรา ต.เชียงเครือ จ.สกลนคร สร้างฝายกั้นน้ำคนเดียวนาน 2 ปี นำของเก่าวัสดุเหลือใช้รวมกับซี่ล้อจักรยานเก่า มาทำกังหันเพื่อดึงน้ำจากลำห้วยเข้านาโดยไม่ใช้ไฟฟ้า

1 (1)

นายชัย สุริรมย์ นายกเทศบาลตำบลเชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ได้พาเข้าไปชมที่นาของ นายขวัญใจ อุปพงศ์ หรือลุงต้อย อายุ 56 ปี ที่บ้านป่าหว่าน ม.7 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร โดยที่นาของลุงต้อยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ เพราะลุงต้อยเป็นคนขยัน เป็นชาวนาไทยที่สู้ชีวิตหัวใจไม่เคยแพ้

1 (2)

ลุงต้อย กล่าวถึงปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรที่เจอว่า หนึ่งในปัญหาของชาวนาส่วนใหญ่ คือ “น้ำ” หากปีไหนน้ำมากก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ปีไหนอากาศแปรปรวนฝนน้อย ก็มักประสบปัญหาไม่สามารถไถหว่านปักดำได้

1 (3)

ตนเห็นว่าติดกับที่นาของตนมีต้นทุนคือลำห้วยลาก ที่มีความยาว 10 กม. ก่อนจะไหลลงสู่หนองหาร ในหน้าแล้งน้ำก็จะไหลลงหนองหารจนหมด ตนจึงคิดว่าน่าจะสร้างฝายกั้นน้ำขึ้นมา โดยเก็บหินลูกรังที่อยู่ในนาวันละ 10-20 ก้อน นำมากั้นลำห้วย ใช้เวลาในการกั้น 2 ปี จึงเป็นฝายน้ำล้น กักเก็บน้ำสูงได้ 180 ซม. ถ้าจะใช้ระบบไฟฟ้าหรือน้ำมันมาสูบน้ำก็จะทำให้มีต้นทุนเพิ่ม ตนเคยทำงานเป็นช่างจึงนำประสบการณ์มาใช้

1 (4)

นายขวัญใจ หรือลุงต้อย บอกว่า ได้ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่ขอมาจากเจ้าของเดิม ใช้หลักการของธ รรมชาติ ก็คือเอาแรงดันจากการไหลของน้ำมาขับเคลื่อนกังหันที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากท่อพีวีซี มาประกอบกับวงล้อเก่าจักรยาน คล้องสายพานไปยังเครื่องปั๊มน้ำที่เหลือใช้ นำไปประกอบติดตั้งในฝายของลำห้วย


1 (5)

จากนั้นก็ปล่อยให้ระบบทำงานหมุนไปเรื่อยๆ โดยระบบปั๊มก็ทำงานและชักสูบน้ำจากลำห้วยขึ้นมาได้สูงถึง 3-4 เมตร ก่อนที่จะมีบ่อพักแล้วปล่อยให้น้ำไหลเข้าที่นาไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องมีต้นทุนจากไฟฟ้าหรือน้ำมัน

1 (6)

น้ำก็จะไหลเข้าที่นาจนเพียงพอต่อการทำนา และ ยังแบ่งให้กับที่นาของเพื่อนบ้านได้อีกด้วย เมื่อไรที่ฝนทิ้งช่วงก็ยังสามารถนำกังหันไปประกอบสูบน้ำเข้านา หล่อเลี้ยงต้นข้าว ไม่สงวนลิขสิทธิ์นำไปประดิษฐ์ได้เอง นับเป็นแนวคิดดีๆ ของเกษตรกรที่รู้จักดัดแปลงจากวัสดุที่มีอยู่ สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

1 (7)

ประกอบกับผลพลอยได้จากทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเชียงเครือได้ทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินไว้ครอบคลุมในพื้นที่ จนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรให้กับชาวบ้านได้อีกด้วย

1 (8)